Prezes Stanisław Jarosz powołany w skład Rady ds. Przedsiębiorczości

Prezes naszej firmy Stanisław Jarosz został powołany w skład Rady ds. Przedsiębiorczości, działającej przy Prezydencie RP. To gremium konsultacyjno-doradcze, w którym pracują przedstawiciele polskiego biznesu i środowisk naukowych. Jego zadaniem jest inicjowanie zmian, które ułatwią funkcjonowanie rodzimym przedsiębiorcom i stworzą lepsze warunki do rozwoju firm.

- To wyróżnienie dla mnie, ale przede wszystkim dla firmy Taurus i tych, którzy pracują na jej rzecz – mówi prezes Stanisław Jarosz. – Nominacja w roku jubileuszu 30-lecia naszej działalności jest docenieniem rodzinnego przedsiębiorstwa, które zbudowaliśmy w oparciu o kulinarne tradycje regionu.

Firma Taurus obecnie zatrudnia ponad pół tysiąca osób. Jest producentem żywności, przygotowywanej w oparciu o tradycyjne receptury. Oprócz mięsa i wędlin (w tym słynnej golonki podkarpackiej) dostarcza na rynek wyroby garmażeryjne – pierogi, krokiety, gołąbki, uszka. W skład przedsiębiorstwa wchodzi też sieć barów firmowych i sklepów.

Doświadczenie i skuteczność w kierowaniu firmą były powodem zaproszenia Stanisława Jarosza do pracy w elitarnej, 20-osobowej Radzie ds. Przedsiębiorczości – ma ona być forum wymiany doświadczeń między środowiskiem naukowym, ekspertami z dziedziny gospodarki i zarządzania, a praktykami biznesu, czyli prezesami polskich przedsiębiorstw, które odniosły sukces.

Pierwsze spotkanie, zainicjowane przez Radę, było poświęcone sytuacji na rynku pracy.

<< powrót